Thiết bị mạng GLC-T

Thông số kỹ thuật

Module quang Cisco GLC-T 1000BASE-T,connector

 
 
Gọi 09025 777 63