Thiết bị mạng EX2300-24P-VC

Thông số kỹ thuật

EX2300 24-port PoE+ w/ Virtual Chassis License

 
 
Gọi 09025 777 63