Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24TS-L

Thông số kỹ thuật

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

 
 
Gọi 09025 777 63