Thiết bị mạng Cisco WS-C2960+24TC-S

Thông số kỹ thuật

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP   LAN Lite

 
 
Gọi 09025 777 63