Giải pháp hội nghị truyền hình CISCO

Ngày tạo 14/06/2019

 -  75 Lượt xem

Ngày nay Công Nghệ Thông Tin (CNTT) đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày của hầu hết các hoạt động văn hóa, kinh tế xã hội ở Việt Nam. CNTT đã phát huy những hiệu quả không thể phủ nhận trong việc hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả công việc của các công ty tư nhân cũng như trong các cơ quan nhà nước.

Theo thời gian với mặt bằng sử dụng CNTT ngày càng được nâng cao, với cơ hội được tiếp cận và sử dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến hơn. Rất nhiều ban ngành của nhà nước đã và đang xây dựng cho riêng mình một hệ thống CNTT mạnh nhằm đổi mới và nâng cao hiểu quả trong công việc.
 
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; - Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Hiện nay tất cả các cơ quan cấp bộ và ngang bộ, các ban ngành, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước đều đang tiến hành phương án và triển khai họp giao ban, trao đổi các thông tin cần thiết, trao đổi các công việc qua hệ thống hội nghị truyền hình. Việc làm này thể hiện rõ tính hợp lý và đúng đắn trong công tác lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như càng khẳng định các lợi ích to lớn do hệ thống hội nghị truyền hình đem lại.
 
Không nằm ngoài xu hướng chung đó, nhu cầu ứng dụng các công nghệ cao giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc trong cơ quan nhà nước nói chung đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, ban ngành.
 
Với sự phát triển rất nhanh của công nghệ Hội nghị truyền hình như hiện nay, khoảng cách địa lý đã không còn là trở ngại quá lớn. Sử dụng giải pháp hội nghị truyền hình sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí đi lại, hội họp, sinh hoạt…Với hạ tầng truyền thông ngày càng được củng cố và phát triển, việc triển khai giải pháp hội nghị truyền hình là rất cần thiết.
 
 
Gọi 09025 777 63