Giải pháp cho Data Center

Ngày tạo 15/06/2019

 -  91 Lượt xem

Mục tiêu thiết kế là cung cấp giải pháp tổng thể nhằm xây dựng một cơ sở hạ tầng ổn định, tin cậy, mang tính chất công nghệ cao cho hoạt động của Trung tâm dữ liệu. Trong đó, phạm vi công việc bao gồm lắp đặt hệ thống thiết bị cho các khu vực nguồn điện, phòng đặt máy chủ, phòng đặt thiết bị mạng, phòng giám sát điều hành, khu vực điều hòa...

Chúng tôi đề xuất giải pháp linh hoạt, ổn định, và xét đến các yếu tố an ninh ở cấp độ cao cho trung tâm tích hợp dữ liệu. Tính linh hoạt của hệ thống thể hiện ở chỗ có dự trù những điều chỉnh trong tương lai, phục vụ cho việc mở rộng mà không ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của toàn bộ trung tâm.

 
 
Gọi 09025 777 63